Vallakam Akshaya Centre, Vaikom, Kottayam, Kerala

Location Name: Vallakam
Name of Entrepreneur: Sibichan
Phone: 04829-221443
Mobile:
Email: sibichenuv@yahoo.com
Local Body: Udayanapuram
Block: Vaikom
District: Kottayam
CSC ID: KL020500107
Centre Code: KTM169
Address: Akshaya center, padinjarekara p o, near udhayanapuram grama panchayath office, near st.mary's church, vallakom vaikom, pin 686146