Chanthapura Akshaya Centre, Payyannur, Kannur, Kerala

Location Name: Chanthapura
Name of Entrepreneur: NISHA.M.P
Phone:
Mobile: 9447519350
Email: pranisha861@yahoo.co.in, akshayacpa@gmail.com
Local Body: Kadannappally-Panapuzha
Block: Payyannur
District: Kannur
CSC ID: KL011300115
Centre Code: KNR009
Address: Akshaya e Kendra, Chanthapura ,PO. kadannappally , Mandoor, Kannur