Coconut Producers Society Navabavana Nalikera Ulpadaka Sangham (ID: CDB KLM 2012 13 200) Kollam

CPS Name: Navabavana Nalikera Ulpadaka Sangham

CPS Regn. No.: CDB/KLM/2012-13/200

District: Kollam

Address: Navabavana Nalikera Ulpadaka Sangham, Santhosh Kumar C.V, Chakkalathu Thekkathil, Pada North, Karunagapally PO -690573 Mob: 9744388393