PRADHAN MANTRI BHARTIYA JAN AUSHADHI KENDRA. VISHAL NAGAR. CAMP ROAD.TALAB TILLO. JAMMU.